Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
 • Phan Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
   0978782696
  • Email:
   phanhong.mamnon@gmail.com
 • Phạm Châu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
   0909092388
  • Email:
   chauhang1977pleiku@gmail.com