Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Phạm Châu Hằng
Hiệu trưởng Phạm Châu Hằng
Ngày tháng năm sinh 22/02/1978
Giới tính Nam
Học hàm, học vị ĐHSPMN
Trình độ ĐH
Điện thoại 0909092388
Email chauhang1977pleiku@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách