Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Phan Thị Hồng
Phó Hiệu Trưởng Phan Thị Hồng
Ngày tháng năm sinh 20/09/1985
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị ĐHSPMN
Trình độ ĐH
Điện thoại 0978782696
Email phanhong.mamnon@gmail.com
Mạng xã hội