Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai

Đón đoàn thực tập của CĐSP Gia Lai