Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai

HỘI THI CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2018

Tiết mục nhảy dân vũ của các cháu HS lớp 5-6 tuổi 3 : "Nối vòng tay lớn"